Pernita
Välkommen till Pernita

Vår affärsidé
Utveckla företag genom att tillföra arbetskraft med företagsanpassad kompetens.

Vår strategi

Pernita Konsult AB Skårs Led 3, 412 63 Göteborg
Tel: 031-703 71 85, Fax: 031-703 71 01, E-post: per.nilsson@pernita.se, www.pernita.se